Kontakt

Adres do korespondencji:

 

Centrum Nauczania Języków Obcych

Uniwerystetu Medycznego w Łodzi

Plac Hallera 1

90-647 Łódź

Telefon/Fax:

+48 42 639 33 63

CENTRUM WSPOMAGANIA ROZWOJU OSOBOWOŚCI

CENTRUM WSPOMAGANIA ROZWOJU OSOBOWOŚCI

 

Warszawski Oddział Nr 1 Polskiego Towarzystwa Dysleksji

 

ZAPRASZAJĄ NA SZKOLENIE

„JĘZYKI OBCE I DYSLEKSJA”

 

 

ZAJĘCIA ADRESOWANE SĄ DO WSZYSTKICH, A W SZCZEGÓLNOŚCI DO NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH, KTÓRZY NA CO DZIEŃ BORYKAJĄ SIĘ Z PROBLEMEM NAUCZANIA I OCENIANIA UCZNIÓW Z DYSLEKSJĄ.

 

UCZESTNICY SZKOLENIA ZDOBĘDĄ ZARÓWNO SOLIDNE PODSTAWY TEORETYCZNE, JAK RÓWNIEŻ ZAPOZNAJĄ SIĘ Z PRAKTYCZNĄ METODYKĄ NAUCZANIA TEJ GRUPY UCZNIÓW.

 

 

 

TERMIN: 7 - 8 grudnia 2009

 

CZAS TRWANIA: 13 h

 

KOSZT: 260 ZŁ

MIEJSCE: CWRO (Warszawa, ul. Woronicza 15/100)

 

Szkolenie poprowadzi Pani Katarzyna Maria Bogdanowicz – współautorka pierwszego na polskim rynku poradnika metodycznego dla nauczycieli języka angielskiego przygotowanego z myślą o nauczaniu osób ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się czytania i pisania, a także autorka wielu publikacji dotyczących problematyki dysleksji rozwojowej w kontekście nauczania języków obcych (m.in. w „Dysleksja w kontekście języków obcych”, „Psychologii w szkole” i „Między nami polonistami”). Od wielu lat specjalizuje się w pomocy osobom z dysleksją.

 

 

 

Główne zagadnienia szkolenia:

Czy dysleksja istnieje i inne trudne pytania

Doświadczanie dysleksji

Jak pracować z uczniem z dysleksją

Jak oceniać ucznia z dysleksją

Tworzenie zaplecza dydaktycznego do nauki uczniów z dysleksją

Wykorzystywanie nowoczesnej technologii w pracy z uczniem z dysleksją

Style uczenia się

 

 

 

Szczegółowe informacje, program szkolenia oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie

www.cwro.edu.pl

 

Zgłoszenia prosimy kierować na adres e-mail cwro@cwro.edu.pl

lub telefonicznie 22 847- 95-42/41.

 

Zapraszamy !

 

Oferujemy Państwu również pomoc w organizacji zakwaterowania na czas szkolenia. Osoby zainteresowane możliwością rezerwacji noclegów proszone są o wpisanie tej informacji w uwagach w formularzu zgłoszeniowym.