Zarząd Stowarzyszenia 2014-2018

Prezes

Kinga 
Studzińska-Pasieka

prezes@sermo.org.pl

Uczelnia: Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Absolwentka Wydziału Filologicznego  oraz Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego,  starszy wykładowca języka angielskiego. Poprzednio pracownik Uniwersytetu Łódzkiego, a od roku 1994 związana z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi gdzie pracuje na stanowisku Kierownika Centrum Nauczania Języków Obcych. Aktywnie uczestniczy w pracach związanych z funkcjonowaniem uczelni będąc od roku 2002 wybieralnym członkiem Senatu UM oraz Komisji Senackich.Posiada duże doświadczenie i umiejętność kierowania zespołem. W latach 2009-2012 pomysłodawca i  koordynator realizacji projektu unijnego o wartości  2,500 000. Współautor podręcznika trzech wydań podręcznika  dla stomatologów „Open Your English Wide” i ‘’Open Your English Wider”.  Wierzy w lifelong learning uczestnicząc w szkoleniach w kraju i za granicą. Jej zainteresowania zawodowe to wdrażanie  technik multimedialnych w ESP, komunikacja lekarz-pacjent  oraz  socjologia medycyny.  W wolnym czasie uprawia  nordic walking, narciarstwo oraz  ogród gdzie  zajmuje się dwoma  czteronożnymi  domownikami, które żyją jak pies z kotem…

Kinga Studzińska-Pasieka,  (M.A.,PhD) is a graduate of the English Philology
Institute as well as the Chair of Psychology, University of Lódź. She also
holds a post-graduate diploma in Applied Linguistics, University of
Warsaw. Since 1994, she heads the Foreign Language Centre in the Medical
University of Lódź, where she also works as a senior lecturer in English.
Her interest include sociology of medicine, nature  of doctor-patient interaction and the application of multimedia in ESP.

Wiceprezes

Jolanta 
Wielgus

wiceprezes@sermo.org.pl

Uczelnia: Politechnika Gdańska

Biodata

Skarbnik

Magdalena 
Nowacka

skarbnik@sermo.org.pl

Uczelnia: Politechnika Łódzka

Z wykształcenia anglista, absolwentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, nauczyciel akademicki, od 2011 roku dyrektor Centrum Językowego PŁ, członek Senatu Politechniki Łódzkiej.

Zgodnie z przekonaniem, że „kto stoi w miejscu, ten się cofa” , ciągle uczy się i szuka nowych ścieżek rozwoju zawodowego. W 2011 roku uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa.

W 2013 roku  uzyskała dyplom CELTA (Certificate in English Language Teaching to Adults), Cambridge University UK (poziom 5).

W 2015 roku  ukończyła Menedżerskie Studia Podyplomowe Przywództwo 2.0, w Szkołe Głównej Handlowej w Warszawie. Praca dyplomowa zatytułowana Struktura organizacyjna jako narzędzie efektywnego zarządzania jednostką na przykładzie Centrum Językowego Politechniki Łódzkiej została napisana w Katedrze Rozwoju Kapitału Ludzkiego pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Marty Juchnowicz.

Wolny czas najchętniej spędza z rodziną, do której należą także dwa niesubordynowane jamniki.

Specjalista ds. PR

Iwona 
Gajewska-Skrzypczak

pr@sermo.org.pl

Uczelnia: Politechnika Poznańska

Absolwentka Filologii Angielskiej UAM. Ukończyła Studium Podyplomowe z zakresu Metodyki Nauczania Języka Angielskiego. Aktywnie uczestniczy w konferencjach krajowych i zagranicznych związanych z nauczaniem języków obcych. Współorganizatorka kilku konferencji przygotowywanych przez CJK PP. Udział w projekcie ”Era Inżyniera. Rozbudowa potencjału rozwojowego Politechniki Poznańskiej” przy tworzeniu kursu języka specjalistycznego dla studentów PP. Współautorka skryptu do nauki języka angielskiego dla studentów Wydziału Elektrycznego.

Kierownik zespołu języka angielskiego i francuskiego od 1997 do 2012 roku. Od 2012 zastępca dyrektora Centrum Języków i Komunikacji Politechniki Poznańskiej.

Należy do organizacji:

  •  Polskie Towarzystwo Neofilologiczne, Oddział w Poznaniu
  •  Polskie Towarzystwo Lingwistyki Stosowanej
  •  SERMO Stowarzyszenie Akademickich Ośrodków Nauczania Języków Obcych

Sekretarz

Wioletta 
Omelianiuk

sekretarz@sermo.org.pl

Uczelnia: Politechnika Białostocka

Absolwentka filologii germańskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Od roku 1996 związana zawodowo z Politechniką Białostocką na stanowisku wykładowcy języka niemieckiego. Zakres zainteresowań zawodowych obejmuje język specjalistyczny, nowe technologie oraz jakość kształcenia. Współautorka publikacji dydaktycznych z materiałami do nauki języka specjalistycznego dla studentów uczelni technicznych. Od 2008 r. pełni funkcję kierownika Studium Języków Obcych Politechniki Białostockiej. Członek Senatu Politechniki Białostockiej w kadencji 2012-2016.