Komisja Rewizyjna SERMO 2018-2022

Członek Komisji Rewizyjnej

Aleksandra 
Matkowska

komisja_rewizyjna@sermo.org.pl

Uczelnia: Uniwersytet Wrocławski

Członek Komisji Rewizyjnej

Irina 
Modrzycka

komisja_rewizyjna@sermo.org.pl

Uczelnia: Politechnika Wrocławska

Członek Komisji Rewizyjnej

Wojciech
Bachliński

komisja_rewizyjna@sermo.org.pl

Uczelnia: Uniwersytet Łódzki