Komisja Rewizyjna SERMO 2018-2022

Członek Komisji Rewizyjnej

Mirosława 
Knapik-Jach

komisja_rewizyjna@sermo.org.pl

Uczelnia: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Magister filologii angielskiej, absolwentka studiów podyplomowych w zakresie zarządzania i marketingu oraz nauczania języka polskiego jako obcego. Od 1994 r. pracownik Centrum Języków Obcych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, od 2016 r. pełni funkcję kierownika Studium Języka Angielskiego.

Specjalizuje się w nauczaniu języka angielskiego w biznesie.  Refleksyjny praktyk  zainteresowany glottodydaktyką języków specjalistycznych i tematyką gospodarczą, nieustannie poszukujący sposobu dostosowania programów i metod nauczania do zmieniających się oczekiwań studentów oraz potrzeb rynku pracy. Członek zespołu tłumaczy UE Katowice.

Miłośniczka długich spacerów i polskiego morza.

Członek Komisji Rewizyjnej

Małgorzata
Rachwalska-Mitas

komisja_rewizyjna@sermo.org.pl

Uczelnia: Politechnika Śląska

Małgorzata Rachwalska-Mitas – germanista, dr nauk humanistycznych, doktorat  z dziedziny komputerowego wspomagania nauki języków obcych w edukacji wczesnoszkolnej, uzyskany w Uniwersytecie  Szczecińskim. Od ponad 30 lat wykładowca języka niemieckiego w Studium Języków Obcych Politechniki Śląskiej. Semestralny staż naukowo-dydaktyczny w Universität Dortmund w roku  1993. W latach 1999-2007 dodatkowo asystent na Wydziale Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, przewodniczący komitetu organizacyjnego dorocznej konferencji  „Pedagogika i Informatyka”. Od września 2013 kierownik/od października  2019 dyrektor SJO Politechniki Śląskiej w Gliwicach, członek Senatu Uczelni. Do dorobku naukowego należy 12 publikacji (w czasopiśmie, w wydawnictwach naukowych książkowych,  w materiałach pokonferencyjnych konferencji ogólnopolskiej, monografii).

Członek Komisji Rewizyjnej

Wojciech
Bachliński

komisja_rewizyjna@sermo.org.pl

Uczelnia: Uniwersytet Łódzki

Absolwent filologii germańskiej Uniwersytetu Łódzkiego oraz studiów podyplomowych w zakresie glottodydaktyki Uniwersytetu Warszawskiego. Prawie całe życie zawodowe związał ze swoją macierzystą Uczelnią. Od trzech kadencji członek Senatu, a od roku 2012 dyrektor Studium Języków Obcych Uniwersytetu Łódzkiego. Tłumacz przysięgły języka niemieckiego.

Od wielu lat zajmuje się problematyką relacji polsko-niemieckich, a jego prawdziwą pasją jest pojednanie między oboma krajami leżącymi po obu stronach Odry i Nysy Łużyckiej.

W wolnych chwilach namiętnie gra w tenisa stołowego w AZS Łódź. W czasie wakacji zwiedza świat i poznaje ludzi.