Komisja Rewizyjna SERMO 2018-2022

Członek Komisji Rewizyjnej

Aleksandra 
Matkowska

komisja_rewizyjna@sermo.org.pl

Uczelnia: Uniwersytet Wrocławski

Członek Komisji Rewizyjnej

Irina 
Modrzycka

komisja_rewizyjna@sermo.org.pl

Uczelnia: Politechnika Wrocławska

Dr Irina Modrzycka jest pracownikiem Studium Języków Obcych Politechniki Wrocławskiej, docentem Zespołu Języka Niemieckiego. W latach 2008–2011 była zastępcą dyrektora SJO ds. rozwoju, od 2011 roku pełni funkcję dyrektora Studium. Jest członek Senatu PWr w kadencji 2016–2020. Doktorat w dziedzinie lingwistyki tekstu obroniła w 1988 roku na Uniwersytecie w Sankt Petersburgu.

Na Politechnice Wrocławskiej pracuje od 1997 roku. Główne zainteresowania zawodowe to antropolingwistyka, stylistyka,  metodyka nauczania języków obcych, psychodydaktyka oraz jakość kształcenia. Jest członkiem uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia oraz przewodniczącą Komisji ds. Oceny i Zapewniania Jakości Kształcenia SJO PWr.

Aktywnie uczestniczy w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowo-dydaktycznych. Jest autorem ponad 30 publikacji w języku polskim, rosyjskim, angielskim i niemieckim. Od 10 lat jest członkiem stowarzyszenia SERMO, była członkiem zarządu dwóch kadencji.

Lubi literaturę kryminalną oraz podróże – zwiedziła ponad 70 krajów.

Członek Komisji Rewizyjnej

Wojciech
Bachliński

komisja_rewizyjna@sermo.org.pl

Uczelnia: Uniwersytet Łódzki

Absolwent filologii germańskiej Uniwersytetu Łódzkiego oraz studiów podyplomowych w zakresie glottodydaktyki Uniwersytetu Warszawskiego. Prawie całe życie zawodowe związał ze swoją macierzystą Uczelnią. Od trzech kadencji członek Senatu, a od roku 2012 dyrektor Studium Języków Obcych Uniwersytetu Łódzkiego. Tłumacz przysięgły języka niemieckiego.

Od wielu lat zajmuje się problematyką relacji polsko-niemieckich, a jego prawdziwą pasją jest pojednanie między oboma krajami leżącymi po obu stronach Odry i Nysy Łużyckiej.

W wolnych chwilach namiętnie gra w tenisa stołowego w AZS Łódź. W czasie wakacji zwiedza świat i poznaje ludzi.