O KOMISJI

Biuro Komisji Akredytacyjnej SERMO
Politechnika Warszawska
Plac Politechniki 1
00-661 Warszawa

www: akredytacja.sermo.org.pl

Kontakt: Elżbieta Sławińska
Pokój: 417 (Gmach Główny)
Telefon: +48 22 234 73 52
E-mail: akredytacja@sermo.org.pl

 

KOMISJA AKREDYTACYJNA SERMO (KAS)

Komisja Akredytacyjna SERMO pierwszej kadencji została powołana w dniu 26 sierpnia 2020 roku przez Zarząd Stowarzyszenia SERMO. Decyzja Zarządu została pozytywnie zaopiniowana przez Walne Zebranie Członków SERMO w dniu 3.09.2020.

Działalność KAS będzie obejmować szeroko rozumianą działalność na rzecz jakości kształcenia, związaną również z propagowaniem idei akredytacji, standardów oceny jakości kształcenia językowego, współpracy z działającymi już w Polsce komisjami akredytacyjnymi, a także instytucjami zagranicznymi.

Do głównych zadań KAS pierwszej kadencji należy:

  • stworzenie systemu akredytacji SERMO (ustalenie ogólnych standardów jakości kształcenia językowego, określenie wymaganej dokumentacji akredytacyjnej dla KAS i AOJ)
  • powołanie zespołu ekspertów niezbędnych do przeprowadzania postępowania oceniającego
  • zapewnienie prawidłowego przebiegu postępowania akredytacyjnego
  • podejmowanie decyzji o udzieleniu, odroczeniu, lub o odmowie udzielenia akredytacji dla danego kierunku studiów w jednostce szkoły wyższej
  • wzmocnienia znaczenia akredytacji SERMO na podstawie uzgodnienia z Kapitułą Rankingu „Perspektyw”, że wyniki akredytacji SERMO będą uwzględniane w rankingu.

KAS działa zgodnie z:


SKŁAD KAS:

Przewodnicząca KAS
dr Irina Modrzycka, prof. uczelni
(Studium Języków Obcych Politechniki Wrocławskiej)


Sekretarz KAS
mgr Lucyna Skwarko
(Studium Języków Obcych Politechniki Warszawskiej)


Członek KAS
dr Magdalena Nowacka, prof. uczelni
(Centrum Językowe Politechniki Łódzkiej)


Członek KAS
mgr Anna Krukiewicz-Gacek
(Studium Języków Obcych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie)


Członek KAS
mgr Joanna Patan
(Studium Języków Obcych Politechniki Koszalińskiej)