W dniu 15.11.2018 r. odbyło się Walne Zebranie Członków SERMO, które m.in. przyjęło sprawozdanie władz, dokonało wyboru Prezesa i Członków Zarządu oraz Członków Komisji Rewizyjnej na następną 4-letnią kadencję 2018-2022.

ZARZĄD SERMO
Prezes: dr Kinga Studzińska-Pasieka (Centrum Nauczania Języków Obcych / Uniwersytet Medyczny w Łodzi)
Wiceprezes: mgr Lucyna Skwarko (Studium Języków Obcych / Politechnika Warszawska)
Skarbnik: dr Magdalena Nowacka (Centrum Językowe / Politechnika Łódzka)
Sekretarz: mgr Jolanta Wielgus (Centrum Języków Obcych / Politechnika Gdańska)
Specjalista ds. PR: mgr Magdalena Dolińska (Studium Języków Obcych / Politechnika Opolska)

KOMISJA REWIZYJNA
mgr Wojciech Bachliński (Studium Języków Obcych / Uniwersytet Łódzki),
mgr Aleksandra Matkowska (Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych /Uniwersytet Wrocławski)
doc. dr Irina Modrzycka (Studium Języków Obcych / Politechnika Wrocławska)

W imieniu członków Stowarzyszenia składam serdecznie gratulacje wybranym Koleżankom i Kolegom, a Pani Prezes dr Kindze Studzińskiej-Pasiece życzę entuzjazmu, energii i najlepszych pomysłów w skutecznym rozwijaniu naszego Stowarzyszenia.

Przewodniczący Komisji Wyborczej
Karol Matysiak
Rochna, 16 listopada 2018 r.