Członkowie honorowi SERMO

prof. Krystyna Droździał-Szelest

prof. dr hab. Bohdan Macukow