KOSZTY AKREDYTACJI

 

Akredytacja SERMO jest dobrowolna, koszty związane z procedurą akredytacyjną ponosi jednostka zgłaszająca się do akredytacji.
Wysokość opłaty za postępowanie akredytacyjne ustala Zarząd SERMO. W bieżącej kadencji wynosi 13000 zł. Opłata akredytacyjna dla AOJ legitymujących się co najmniej 3 letnim członkostwem w SERMO jest o 20% niższa, a dla nowych AOJ (staż członkowski do 3 lat) o 10% niższa od ustalonej dla danego roku akademickiego.

Cennik czynności postępowania akredytacyjnego 2020-2021

Usługi w postępowaniu akredytacyjnymCena dla AJO SERMO*Cena dla AOJ SERMO**Cena standardowa (dla AJO spoza SERMO)
Postępowanie akredytacyjne104001170013000
Zamówienie druku „Listy kontrolnej do samooceny”nieodpłatnie50100
Wizyta przedakredytacyjna8009001000
Zamówienie druku „Raportu samooceny”nieodpłatnie100200
Otrzymanie certyfikatu akredytacji SERMOnieodpłatnienieodpłatnienieodpłatnie

* Dotyczy AOJ legitymujących się co najmniej 3 letnim członkostwem w SERMO
** Dotyczy AOJ legitymujących się członkostwem w SERMO mniejszym niż 3 lata