Zgodnie z § 10 statutu Sermo członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać pełnoletni obywatel Rzeczpospolitej Polskiej lub cudzoziemiec, który jest członkiem kierownictwa akademickiego ośrodka nauczania języków obcych.

 

Proszę wypełnić formularz:

Nazwa uczelni (wymagane)

Nazwa jednostki (wymagane)

Imię i nazwisko (wymagane)

Funkcja

Adres uczelni (wymagane)

Strona internetowa uczelni

Adres email (wymagane)

Telefon (wymagane)

Faks

Rodzaj członkostwa
Członek zwyczajnyCzłonek wspierającyCzłonek honorowy

Wysyłając ten formularz akceptuję warunki członkostwa określone w statucie Sermo.