Zgodnie z § 10 statutu Sermo członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać pełnoletni obywatel Rzeczpospolitej Polskiej lub cudzoziemiec, który jest członkiem kierownictwa akademickiego ośrodka nauczania języków obcych.

 

Proszę wypełnić formularz:

  Nazwa uczelni (wymagane)

  Nazwa jednostki (wymagane)

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Funkcja

  Adres uczelni (wymagane)

  Strona internetowa uczelni

  Adres email (wymagane)

  Telefon (wymagane)

  Faks

  Rodzaj członkostwa
  Członek zwyczajnyCzłonek wspierającyCzłonek honorowy

  Wysyłając ten formularz akceptuję warunki członkostwa określone w statucie Sermo.