Założyciele SERMO

Barbara Barszcz

Akademia Pedagogiczna Kraków

Krystyna Mazur-Jońca

Akademia Świętokrzyska

Stanisława Markowska-Kwiatkowska

Małgorzata Świca

Akademia Wychowania Fizycznego Poznań

Sławomir Nowikowski

Elżbieta Hejnowicz

Grażyna Redlich

Danuta Kaczmarek

Iwona Gajewska-Skrzypczak

Liliana Szczuka-Dorna

Wacław Szczepaniak

Małgorzata Kołodziej

Danuta Sołtyska

Małgorzata Stawska

Danuta Kozłowska

Barbara Sielańczyk

Uniwersytet Śląski

Hanna Kaczmarczyk

Uniwersytet Warszawski

Aleksandra Matkowska

Katarzyna Trychoń-Cieślak

Uniwersytet Zielonogórski

Maria Nowakowska-Aftowicz

Wojciech Bachliński