Kim jesteśmy?

SERMO, które powstało w 2006 roku to ogólnokrajowe stowarzyszenie zrzeszające kadrę kierowniczą ośrodków akademickich zajmujących się nauczaniem języków obcych.

Naszym celem było stworzenie organizacji integrującej oraz reprezentującej interesy lektorów na uczelniach wyższych. Jesteśmy po to by sobie pomagać dzieląc się naszym doświadczeniem, dobrymi pomysłami i służyć pomocą w rozwiązywaniu trudnych problemów w zmieniającym się środowisku akademickim. W trakcie naszych regularnych spotkań podnosimy swoje kwalikacje zawodowe i umiejętności przydatne w kierowaniu zespołem. Naszym priorytetem jest podnoszenie jakości nauczania języków obcych i wdrażanie dobrych praktyk .

Aby sprostać wciąż rosnącym wymaganiom władz uczelni wyższych i studentów rozpoczęliśmy prace nad opracowaniem i wdrożeniem wspólnych kryteriów ewaluacji kompetencji językowych na studiach wszystkich stopni oraz wprowadzeniem certykowanego przez SERMO egzaminu prolowanego ACERT na uczelniach tego samego typu.

SERMO reprezentuje polskie ośrodki akademickie w międzynarodowej organizacji CercleS.

ŁĄCZY NAS CHĘĆ DZIELENIA SIĘ ZDOBYTYM DOŚWIADCZENIEM, TWORZENIE NOWYCH ROZWIĄZAŃ
ORAZ WPROWADZANIEM ZMIAN NA LEPSZE.

DOŁĄCZ DO NAS – RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!

 

Członkiem zwyczajnym SERMO,  zgodnie z paragrafem 10 Statutu SERMO  może być  osoba z kierownictwa ośrodka nauczania języków obcych (kierownik, dyrektor, zastępca, pełnomocnik Rektora, kierownik zespołu językowego).

Aby wstąpić do SERMO należy:

 1. wypełnić i złożyć deklarację członkowską w trybie online.
 2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia staje się na podstawie uchwały Zarządu, który o decyzji zawiadamia listownie.
 3. Po otrzymaniu oficjalnej decyzji należy opłacić składkę.

Uchwałą Zarządu w roku 2021 wysokość składki  dla członka zwyczajnego wynosi:

350 zł –> za pierwszą osobę

320 zł –> za drugą osobę

300 zł –> za trzecią osobę (i kolejne) z danego ośrodka

Prawa i Obowiązki członka zwyczajnego określa paragraf 11–12 Statutu SERMO

 

Szczegółowe cele Stowarzyszenia opisuje paragraf 7 Statutu

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. integracja środowisk akademickich ośrodków nauczania języków obcych oraz reprezentowanie interesów tego środowiska w kraju, za granicą oraz w organizacjach międzynarodowych,
 2. rozpowszechnianie kryteriów dobrych praktyk w nauczaniu języków obcych i troska o jakość świadczonych usług edukacyjnych,
 3. podejmowanie działań mających na celu:
  • harmonizację programów nauczania języków obcych,
  • standaryzację poświadczania osiąganych efektów kształcenia,
  • podnoszenie kwalifikacji językowych i metodycznych akademickich nauczycieli języków obcych.
 4. dbanie o wysoki poziom materiałów i wysoką jakość środków dydaktycznych wykorzystywanych w praktyce zawodowej,
 5. stworzenie forum dla wymiany informacji i doświadczeń zawodowych, dyskusji na temat celów i obowiązków środowiska akademickich nauczycieli języków obcych,
 6. ułatwianie przepływu informacji dotyczących uczenia się i doskonalenia metod nauczania.
 7. współpraca i wymiana doświadczeń między nauczycielami akademickimi języków obcych oraz pomiędzy organizacjami zrzeszającymi nauczycieli języków obcych oraz instytucjami zajmującymi się kształceniem w zakresie języków obcych w kraju i za granicą,
 8. przedkładanie władzom administracji publicznej (państwowej i samorządowej) z dziedziny szkolnictwa wyższego i oświaty wniosków dotyczących nauczania języków obcych.