Warsztaty i seminaria

 

Temat:Miejsce:Data:Organizator:Informacje:
Herbatka z SERMO czyli - Co słychać w naszych ośrodkach?online9.11.2020, godz. 17.00-19.00SERMOlink do spotkania zostanie rozesłany mailem 9.11
Egzamin akademicki ACERT - aktualizacja i standaryzacja procedur.Studium Języków Obcych Politechnika Warszawska20–21.02.2020SERMOZaproszenie
Formularz zgłoszeniowy
Metody walidacji testu z umiejętności w języku obcymCentrum Języków i Komunikacji Politechniki Poznańskiej7.02.2020SERMO i Centrum Języków i Komunikacji Politechniki PoznańskiejZaproszenie
Formularz zgłoszeniowy
Dokąd zmierzamy? Akademickie ośrodki nauczania języków obcych w świetle ustawy 2.0Warszawa, Politechnika Warszawska28-29.11.2019SERMOPobierz
Szkolenie menedżerskie "Zarządzanie konfliktem w zespole"Sopot, Hotel Eureka05.06.2019SERMOgodz. 9:00
Dobre praktyki w zarządzaniu akademickimi ośrodkami nauczania języków obcychSopot, Hotel Eureka04.06.2019SERMOgodz. 9:00
Akredytacja - czy warto?Rochna k/Łodzi, Hotel nad Mrogą16.11.2018SERMOgodz. 10:00
Akredytacja, Ewaluacja i Certyfikacja jako narzędzia projakościowe implementowane w akademickich ośrodkach nauczania języków obcychSzklarska Poręba10-12. 11.2017SERMOWięcej informacji
Skuteczna komunikacja z pracownikami w codziennych sytuacjach a budowanie
relacji
Politechnika Warszawska25.03.2017SERMOZapisy pod adresem https://goo.gl/s4erIj
Więcej informacji
Robocze spotkanie zespołu ds.egzaminu ACERTPolitechnika Warszawska13.02.2017SERMO
Psychologiczne aspekty a rodzaje zarządzania systemowego i indywidualnego pracownikami wiedzy - na przykładzie zakładów języków obcychWarszawa01.07.2016SERMOZapisy pod adresem https://goo.gl/s4erIj
Więcej informacji