Archwialne Zarządy SERMO

 

ZARZĄD STOWARZYSZENIA 2006-2010

Prezes Zarządu:  dr Liliana Szczuka-Dorna

Wiceprezes Zarządu: mgr Marek Stelmaszczyk

PR: mgr Grażyna Redlich

Skarbnik Stowarzyszenia: mgr Danuta Sołtyska

Sekretarz Zarządu: mgr Grażyna Roguska

 

ZARZĄD STOWARZYSZENIA 2010 – 2014

Prezes Zarządu:  dr Liliana Szczuka-Dorna

Wiceprezes Zarządu: dr Kinga Studzińska-Pasieka

PR:  mgr Grażyna Roguska

Skarbnik Stowarzyszenia: mgr Danuta Sołtyska

Sekretarz Zarządu: dr Irina Modrzycka

 

ZARZĄD STOWARZYSZENIA 2014 – 2018

Prezes Zarządu:  dr Kinga Studzińska-Pasieka

Wiceprezes Zarządu: Jolanta Wielgus

PR:  Iwona Gajewska-Skrzypczak

Skarbnik Stowarzyszenia: Magdalena Nowacka

Sekretarz Zarządu: Wioletta Omelianiuk