Zarząd Stowarzyszenia 2014-2018

Prezes

Kinga 
Studzińska-Pasieka

prezes@sermo.org.pl

Uczelnia: Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Absolwentka Wydziału Filologicznego  oraz Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego,  starszy wykładowca języka angielskiego. Poprzednio pracownik Uniwersytetu Łódzkiego, a od roku 1994 związana z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi gdzie pracuje na stanowisku Kierownika Centrum Nauczania Języków Obcych. Aktywnie uczestniczy w pracach związanych z funkcjonowaniem uczelni będąc od roku 2002 wybieralnym członkiem Senatu UM oraz Komisji Senackich.Posiada duże doświadczenie i umiejętność kierowania zespołem. W latach 2009-2012 pomysłodawca i  koordynator realizacji projektu unijnego o wartości  2,500 000. Współautor podręcznika trzech wydań podręcznika  dla stomatologów „Open Your English Wide” i ‘’Open Your English Wider”.  Wierzy w lifelong learning uczestnicząc w szkoleniach w kraju i za granicą. Jej zainteresowania zawodowe to wdrażanie  technik multimedialnych w ESP, komunikacja lekarz-pacjent  oraz  socjologia medycyny.  W wolnym czasie uprawia  nordic walking, narciarstwo oraz  ogród gdzie  zajmuje się dwoma  czteronożnymi  domownikami, które żyją jak pies z kotem…

Kinga Studzińska-Pasieka,  (M.A.,PhD) is a graduate of the English Philology
Institute as well as the Chair of Psychology, University of Lódź. She also
holds a post-graduate diploma in Applied Linguistics, University of
Warsaw. Since 1994, she heads the Foreign Language Centre in the Medical
University of Lódź, where she also works as a senior lecturer in English.
Her interest include sociology of medicine, nature  of doctor-patient interaction and the application of multimedia in ESP.

Wiceprezes

Jolanta 
Wielgus

wiceprezes@sermo.org.pl

Uczelnia: Politechnika Gdańska

Biodata

Skarbnik

Magdalena 
Nowacka

skarbnik@sermo.org.pl

Uczelnia: Politechnika Łódzka

Z wykształcenia anglista, absolwentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, nauczyciel akademicki, od 2011 roku dyrektor Centrum Językowego PŁ, członek Senatu Politechniki Łódzkiej.

Zgodnie z przekonaniem, że „kto stoi w miejscu, ten się cofa” , ciągle uczy się i szuka nowych ścieżek rozwoju zawodowego. W 2011 roku uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa.

W 2013 roku  uzyskała dyplom CELTA (Certificate in English Language Teaching to Adults), Cambridge University UK (poziom 5).

W 2015 roku  ukończyła Menedżerskie Studia Podyplomowe Przywództwo 2.0, w Szkołe Głównej Handlowej w Warszawie. Praca dyplomowa zatytułowana Struktura organizacyjna jako narzędzie efektywnego zarządzania jednostką na przykładzie Centrum Językowego Politechniki Łódzkiej została napisana w Katedrze Rozwoju Kapitału Ludzkiego pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Marty Juchnowicz.

Wolny czas najchętniej spędza z rodziną, do której należą także dwa niesubordynowane jamniki.

Specjalista ds. PR

Iwona 
Gajewska-Skrzypczak

pr@sermo.org.pl

Uczelnia: Politechnika Poznańska

Absolwentka Filologii Angielskiej UAM. Ukończyła Studium Podyplomowe z zakresu Metodyki Nauczania Języka Angielskiego. Aktywnie uczestniczy w konferencjach krajowych i zagranicznych związanych z nauczaniem języków obcych. Współorganizatorka kilku konferencji przygotowywanych przez CJK PP. Udział w projekcie ”Era Inżyniera. Rozbudowa potencjału rozwojowego Politechniki Poznańskiej” przy tworzeniu kursu języka specjalistycznego dla studentów PP. Współautorka skryptu do nauki języka angielskiego dla studentów Wydziału Elektrycznego.

Kierownik zespołu języka angielskiego i francuskiego od 1997 do 2012 roku. Od 2012 zastępca dyrektora Centrum Języków i Komunikacji Politechniki Poznańskiej.

Należy do organizacji:

  •  Polskie Towarzystwo Neofilologiczne, Oddział w Poznaniu
  •  Polskie Towarzystwo Lingwistyki Stosowanej
  •  SERMO Stowarzyszenie Akademickich Ośrodków Nauczania Języków Obcych

Sekretarz

Wioletta 
Omelianiuk

sekretarz@sermo.org.pl

Uczelnia: Politechnika Białostocka

Absolwentka filologii germańskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Od roku 1996 związana zawodowo z Politechniką Białostocką na stanowisku wykładowcy języka niemieckiego. Zakres zainteresowań zawodowych obejmuje język specjalistyczny, nowe technologie oraz jakość kształcenia. Współautorka publikacji dydaktycznych z materiałami do nauki języka specjalistycznego dla studentów uczelni technicznych. Od 2008 r. pełni funkcję kierownika Studium Języków Obcych Politechniki Białostockiej. Członek Senatu Politechniki Białostockiej w kadencji 2012-2016 oraz 2016-2020.

Wolny czas zabierają dwie pasje: taniec i fotografowanie.

Wioletta Omelianiuk is a lecturer of German at Bialystok University of Technology. She received her M.A. in German philology from the Faculty of Philology of Łodz University. Her professional interests encompass teaching German for specific purposes, new technologies and working towards better quality of education. She is a co-author of educational publications aimed at  students of technical universities, incorporating materials for teaching specialist language. The director of Foreign Language Centre at Bialystok University of Technology since 2008, she is also a member of the Senate of Bialystok University of Technology for her second term of office (2012 – 2016 and 2016 – 2020).

The little free time she has is taken up with two great passions: dance and photography.