Zarząd Stowarzyszenia 2018-2022

Prezes

Kinga 
Studzińska-Pasieka

kinga.studzinska-pasieka@umed.lodz.pl

Uczelnia: Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Absolwentka Wydziału Filologicznego  oraz Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego,  starszy wykładowca języka angielskiego. Poprzednio pracownik Uniwersytetu Łódzkiego, a od roku 1994 związana z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi gdzie pracuje na stanowisku Kierownika Centrum Nauczania Języków Obcych. Aktywnie uczestniczy w pracach związanych z funkcjonowaniem uczelni będąc od roku 2002 wybieralnym członkiem Senatu UM oraz Komisji Senackich.Posiada duże doświadczenie i umiejętność kierowania zespołem. W latach 2009-2012 pomysłodawca i  koordynator realizacji projektu unijnego o wartości  2,500 000. Współautor podręcznika trzech wydań podręcznika  dla stomatologów „Open Your English Wide” i ‘’Open Your English Wider”.  Wierzy w lifelong learning uczestnicząc w szkoleniach w kraju i za granicą. Jej zainteresowania zawodowe to wdrażanie  technik multimedialnych w ESP, komunikacja lekarz-pacjent  oraz  socjologia medycyny.  W wolnym czasie uprawia  nordic walking, narciarstwo oraz  ogród gdzie  zajmuje się dwoma  czteronożnymi  domownikami, które żyją jak pies z kotem…

Kinga Studzińska-Pasieka,  (M.A.,PhD) is a graduate of the English Philology
Institute as well as the Chair of Psychology, University of Lódź. She also
holds a post-graduate diploma in Applied Linguistics, University of
Warsaw. Since 1994, she heads the Foreign Language Centre in the Medical
University of Lódź, where she also works as a senior lecturer in English.
Her interest include sociology of medicine, nature  of doctor-patient interaction and the application of multimedia in ESP.

Wiceprezes

Lucyna 
Skwarko

wiceprezes@sermo.org.pl

Uczelnia: Politechnika Warszawska

Absolwentka filologii germańskiej na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego. Mianowana na stanowisko starszego wykładowcy języka niemieckiego, od roku 2012 pełni funkcję Kierownika Studium Języków Obcych Politechniki Warszawskiej. Członek Senatu Politechniki Warszawskiej w kadencjach 2012 – 2016 i 2016 – 2020, w obydwu kadencjach członek Senackiej Komisji ds. Kształcenia i Senackiej Komisji ds. Współpracy z Zagranicą. Była aktywnym członkiem podzespołu Senackiej Komisji ds. Kształcenia ds. utworzenia Roku Przygotowawczego dla obcokrajowców, kandydatów na studia Politechnice Warszawskiej. Prowadzony przez Studium Języków Obcych od 2015 roku „Foundation Year” cieszy się rosnąca z roku na rok popularnością.

Tłumacz przysięgły języka niemieckiego, absolwentka Podyplomowych Studiów dla Tłumaczy Przysięgłych i Sądowych na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Absolwentka Podyplomowych Studiów Menedżerskich w zakresie Ogólnomenedżerskim na Wydziale Zarządzania, obecnie w trakcie Studiów MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej.

Skarbnik

Joanna 
Patan

skarbnik@sermo.org.pl

Uczelnia: Politechnika Koszalińska

Absolwentka filologii germańskiej Uniwersytetu Szczecińskiego, obecnie starszy wykładowca języka niemieckiego w Politechnice Koszalińskiej. Od 2014 r. pełni funkcję Kierownika Studium Języków Obcych.

Jest członkiem Rady Jakości Kształcenia, za działalność w której  otrzymała w 2016 r. odznakę „Lidera Jakości Kształcenia w Politechnice Koszalińskiej”.  Wdraża w kierowanej przez nią jednostce nowoczesne rozwiązania metodyczne, wspierające doskonalenie zawodowe nauczycieli w SJO.

Tłumacz Przysięgły Języka Niemieckiego od 1998 r.

Swój work-life balance odnajduje na nadbałtyckich piaszczystych plażach lub na alpejskich stokach narciarskich.

Specjalista ds. PR

Magdalena
Dolińska

pr@sermo.org.pl

Uczelnia: Politechnika Opolska

Absolwentka filologii angielskiej Uniwersytetu Opolskiego, obecnie nauczyciel akademicki języka angielskiego oraz języka polskiego jako obcego z doświadczeniem nauczania na wszystkich szczeblach edukacji i wielu grupach wiekowych. W latach 2013-15 kierowała zespołem anglistów, od 2016 r. pełniła funkcję Zastępcy Kierownika, obecnie, od marca 2020 r. jest Dyrektorem Centrum Językowego Politechniki Opolskiej, jest również członkiem Senatu PO oraz przewodniczącą senackiej komisji ds. dydaktycznych. Koordynator wielu przedsięwzięć propagujących naukę języków obcych, tj. kursy językowe i egzaminy certyfikowane dla społeczności akademickiej, konkursy językowe dla studentów oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa opolskiego, zajęcia otwarte dla uczniów szkół podstawowych i przedszkoli. Ceni sprawną prace zespołową, optymizm i entuzjazm. Pasjonuje ją kino, a dla równowagi psychicznej i fizycznej uprawia jogging i jeździ na rowerze.

Sekretarz

Jolanta 
Wielgus

sekretarz@sermo.org.pl

Uczelnia: Politechnika Gdańska

Absolwentka filologii angielskiej Uniwersytetu Gdańskiego, nauczyciel języka angielskiego w zakresie: English for Specific Purposes (Engineering), Business English and English for Academic Purposes.

Od 1.10.2019 r. dyrektor Centrum Języków Obcych Politechniki Gdańskiej. W latach 2006 – 2019 pełniła funkcję zastępcy dyrektora ds. kształcenia w CJO PG.

Od 2014 r. ogólnopolski koordynator ds. akademickiego certyfikatu językowego ACERT, wydawanego przez uczelnie zrzeszone w SERMO, uznawalnego przez uczelnie europejskie na podstawie memorandum podpisanego przez kraje członkowskie NULTE w 2018 r.

Od 2014 r. jest członkiem zarządu Stowarzyszenia Akademickich Ośrodków Nauczania Języków Obcych SERMO. Współpracuje z centrami językowymi uczelni europejskich w ramach European Confederation of Language Centres in Higher Education CercleS. Uczestniczy w pracach zarządu the Network of University Language Testers in Europe NULTE, jest członkiem stowarzyszenia European Association for Language Testing and Assessment EALTA.

W latach 2014 – 2017 kierownik zespołu zaangażowanego w projekt międzynarodowy Communication in Mobile and Virtual Work CoMoViWo, realizowany przy współpracy z the Manchester Metropolitan University, the International Language Association ICC, Universidad Politécnica de Valencia, a koordynowany przez Turku University of Applied Sciences. W wyniku projektu opracowano moduły szkoleniowe w języku angielskim i hiszpańskim dostępne online, których celem jest ćwiczenie umiejętności komunikacyjnych niezbędnych w wirtualnym, mobilnym i wielokulturowym środowisku pracy.

A language teacher of English for Specific Purposes (Engineering), Business English and English for Academic Purposes. Since 2019 Head of the GUT Language Centre. In the years 2006 – 2019 Deputy Head for Education at the GUT Language Centre.

Since 2014 the national coordinator of the academic language certification system ACERT, issued by universities affiliated to SERMO, recognized by European universities on the basis of a memorandum signed by the NULTE member countries in 2018.

A member of the Executive Board of the Association of Academic Foreign Language Teaching Centres SERMO in Poland, and a member of the Executive Board of the Network of University Language Testers in Europe NULTE. As a member of the European Confederation of Language Centres in Higher Education CercleS and European Association for Language Testing and Assessment EALTA cooperates with many academic language centers in Europe.

From 2014 to 2017, the GUT team leader involved in the European project Communication in Mobile and Virtual Work CoMoViWo, run in cooperation with the Manchester Metropolitan University, the International Language association ICC, Universidad Politécnica de Valencia, and coordinated by Turku University of Applied Sciences.